LAWATAN ULUNG PEGAWAI MEMERINTAH KE PASUKAN BAWAH PERINTAH 72 BATALION KOR PERKHIDMATAN DIRAJA

KOTA BHARU: Lawatan Ulung Pegawai Memerintah 72 Bn KPD ke Pasukan Bawah Perintah iaitu Stesen Bomba Tentera Darat Desa Pahlawan, Kota Bharu Kelantan pada 18 Mac 2020. Seterusnya Pegawai Memerintah pasukan telah dibawa melawat ke sekitar pasukan oleh Pegawai Pemerintah SBTD DP, Mej Wan Sabri bin Wan Hamat @ Wan Safie. Perjumpaan ini telah dilaksanakan di Dewan Pasukan. Hal ini bagi mengenali anggota bawah naungan dengan lebih dekat.

LAWATAN 72 BN KPD