MANTAN PENGERUSI KOR PERKHIDMATAN DIRAJA

Memandangkan perkembangan Tentera Darat semakin berkembang, Kor Perkhidmatan Diraja turut berkembang menjadi sebuah kor yang lebih relevan dengan Tentera Darat. Pelantikan Pengerusi Kor Perkhidmatan Diraja dimulakan sejak tahun 1990. Pengerusi Kor Perkhidmatan Diraja yang pertama adalah Brig Jen Dato’ Yaccob bin Hj Salleh.

  Pengerusi     Pengerusi2     Pengerusi3  

Pengerusi Pertama

Brig Jen Dato’ Yaccob bin Hj Salleh

(1990-1996)

 

 

Pengerusi Kedua

Kol Abdul Fuad bin Mohd Amin

(1996-1997)

 

 

Pengerusi Ketiga

Brig Jen Baharudin bin Che Din

(1997-1998)

 

 

  Pengerusi4   Pengerusi5     Pengerusi6

Pengerusi Keempat

   Brig Jen Abdul Majid bin Daudsha   

(1998-2000)

 

 

Pengerusi Kelima

   Brig Jen Dato’ Pahlawan Mohamad  

Nordin bin Alwi

(2000-2003)

Pengerusi Keenam

   Brig Jen Dato’ Nordin bin Hj Rahok   

(2003-2007)

 

 

  Pengerusi7   Pengerusi8     Pengerusi9

Pengerusi Ketujuh

Mej Jen Dato’ Oseman bin Chik

(2007-2009)

Pengerusi Kelapan

Mej Jen Dato’ Nordin bin Hj Rahok

(2009-2011)

Pengerusi Kesembilan

Brig Jen Dato’ Hasim bin Jabar

(2011-2017)

Poster Pengerusi KPD ke 10

Poster Pengarah KPD ke 17

     

Pengerusi Sepuluh

Mej Jen Dato’ Hj Hasanudin bin

Mustafa

(2017-2018)

Pengerusi Sebelas

Brig Jen Hj Abd Malik

bin Hj Amid

(2018-2019) 

Pengerusi Kedua Belas

Mej Jen Datuk Hj Hasim

bin Jabar

(2019 - 2020)