KDYMM Al SultanAlmu’tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj AbdulHalim Mu’adzam Shahibni Al-Marhum

...