LAMBANG KOR PERKHIDMATAN DIRAJA


Header Logo

Mahkota Logo   

Mahkota Diraja

Melambangkan Kor Perkhidmatan Diraja sentiasa menjunjung dan menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara.

 Sayap Logo  

Sayap Hantaran Udara

Melambangkan salah satu fungsi Kor Perkhidmatan Diraja

 Keris Logo  

Keris dan Sarong

Keris yang dikeluarkan dari sarongnya melambangkan kesediaan untuk menghadapi sebarang rintangan dan sedia berkhidmat kepada negara.

 Harimau Logo  

Harimau Belang

Melambangkan kegagahan dan keberanian Kor Perkhidmatan Diraja. Harimau mengadap ke arah kanan menunjukkan sikap positif Kor Perkhidmatan Diraja dalam menjalankan tugas.

 Perkataan Bulat Logo  

Stering Kenderaan

Melambangkan tugas Kor Perkhidmatan Diraja dalam pengurusan aspek kenderaan dan pergerakan.

Bunga Padi Logo  

Bunga Padi

Melambangkan pengurusan bekalan makanan  kepada 16 kor dan rejimen dalam Tentera Darat.