MANIFESTASI KOMITMEN

 WAWASAN

Menjadikan Kor yang moden, berkemampuan dan berwibawa untuk memberi bantuan Kor Perkhidmatan Diraja yang berkualiti kepada semua pelanggan

 

 MISI

Memberi bantuan Kor Perkhidmatan Diraja secara profesional, efisien dan effektif

 

 OBJEKTIF

 

 Sumber Manusia

 Meningkatkan daya intelektual mampu mengendali dan mengurus peralatan berteknologi tinggi meningkatkan sistem latihan membudayakan amalan  etika kerja

Organisasi

Menjadikan Kor yang 'versatile' dan bersedia menghadapi sebarang cabaran logistik

 Aset

Memodenkan aset dan infrastruktur Kor Perkhidmatan Diraja