NOTIS HAKCIPTA PORTAL RASMI KOR PERKHIDMATAN DIRAJA

Hakcipta Portal Rasmi Kor Perkhidmatan Diraja dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kor Perkhidmatan Diraja kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Kor Perkhidmatan Diraja.