MESYUARAT KEBAJIKAN PASUKAN 72 BATALION KOR PERKHIDMATAN DIRAJA

TAIPING: Seramai 165 anggota Lain-Lain Pangkat telah terlibat dalam Mesyuarat Kebajikan Siri 1 Tahu 2020 yang diadakan di Dewan Penuntut, 72 Bn KPD pada 10 Mac 2020. Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Pegawai Memerintah Pasukan, Lt Kol Khairul Anuar bin Abdul Kadir.

MESYUARAT 72 BN KPD