UJIAN KELAYAKAN KEMAHIRAN INDIVIDU (PENGENDALIAN SENJATA) 72 BATALION KOR PERKHIDMATAN DIRAJA

TAIPING: Ujian Kelayakan Kemahiran Individu bagi Ujian Pengendalian Senjata (UPS) Peringkat Pasukan telah dijalankan di Garaj 72 Batalion Kor Perkhidmatan Diraja pada 26 Februari 2020. Seramai 65 anggota Lain-Lain Pangkat telah menjalani ujian tersebut.

UKKI UPS 72 BN KPD