PERBARISAN SARJAN MEJAR REJIMEN 72 BATALION KOR PERKHIDMATAN DIRAJA

TAIPING: Perbarisan Sarjan Mejar Rejimen 72 Bn KPD, PW 1 Asmeh bin Nikah telah diadakan pada 6 Januari 2020 di Padang Kawad pasukan. Seramai 89 anggota Lain-Lain Pangkat telah terlibat dengan perbarisan tersebut. Perbarisan ini adalah sebagai perbarisan bulanan SMR Batalion. Ianya bertujuan mengekalkan disiplin dan keterampilan anggota.

perbarisan smr 72 bn kpd